Klachten

1. Indienen van een klacht

Uw uiting van ontevredenheid of klacht kunt u aan iedere medewerker van DGE Adviesgroep kenbaar maken. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Onze medewerker zal uw klacht aannemen en zorg dragen voor een correcte afhandeling. Telefonisch te bereiken op 074-8539232. Per email: [email protected]

 

2. Behandeling van de klacht

De medewerker van DGE Adviesgroep die de klacht binnen krijgt zal proberen de klacht direct op te lossen. Is dit niet mogelijk dan wordt vastgesteld op wie of wat de klacht betrekking heeft. De ontvanger stuurt de klacht door naar de leidinggevende van desbetreffende medewerker en informeert u hierover. In dat geval zal er uiterlijk binnen twee werkdagen telefonisch contact met u worden opgenomen om u te informeren dat de klacht in behandeling is genomen. Indien mogelijk wordt een inschatting gemaakt van de verwachtte behandelduur. DGE Adviesgroep streeft ernaar uw klacht uiterlijk binnen 4 weken af te ronden.

 

3. Contact met de klant

De leidinggevende stemt inhoudelijk af met de (dossier) verantwoordelijke wie het beste contact op kan nemen. Indien deze medewerker dezelfde dag niet bereikbaar is, neemt de leidinggevende zelf contact op voor het eerste, telefonische contact. Dit telefonisch contact biedt de mogelijkheid om meer informatie te krijgen en/ of de klacht direct telefonisch op te lossen. Bij telefonisch opgeloste klachten wordt, indien gewenst, een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken verstuurd.

 

4. Registratie afhandeling klacht

De medewerker registreert de voorgestelde oplossingsrichting, datum van afhandeling en sluit de klacht af.